نمایش پست‌ها از مهٔ ۱۴, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

هدف از Collagen Induction Therapy (CIT)   چه است ؟ Collagen Induction Therapy   عبارت است از   تحریک تولید   نسج منضم جلد   در طبقه های پایین تر جلد ( طبقه   درم جلد ) میباشد در حالی که به طبقه محافظ جلد (طبقه های اپیدرمی) اسیب وارد نمی گردد درین طریقه تعداد زیاد ی از   سوزن کوچک، نازک ومعقم بصورت متکرر تو سط آله بنام درما رولر dermaroller    و یا یک دستگاه برقی اوتامتیک به جلد به  نفوذ نموده سبب  شکستن رشته های کولاجن  سابقه  و تحریک تولید الیاف الاستین و کولاجن جدید در طبقات عمیق جلد میگردد البته الیاف کولاجن و الاستیک رول مهمی را در شادابیت جلد داشته و کم شدن آنها سبب ایجاد چین و چروک  جلدی   ، افتادگی جلد و از بین رفتن الاستیکیت جلد میگردد. در نتیجه   Collagen Induction Therapy   جلد   صاف، ضخیم تر، و منظم تر میگردد. برخلاف طریقه های جوانسازی جلد با لیزر و لایه برداری کیمیاوی که سبب صدمات موقتی طبقه سطحی یا اپیدرم جلد میگردند در ین طریقه طبقه سطحی جلد که رول مهمی را در محافظت جلد از عوامل محیطی دارد سالم باقی. برای سلامت   جلد و داشتن صورت جوان ما نیاز به جلد مرطوب، با رنگ نارمل