نمایش پست‌ها از مارس ۲۰, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

داشتن جلد زیبا و شفاف خواست همه انسانها میباشد و همه میخواهند جلد زیبا شاداب و سالم داشته و میدانند سلامت جلد ضرورت به مراقبت دارد. اما در بعضی حالات مراقبت جلد شکل وسواس را بخود میگیرد و سبب میگردد تا زیان آن بیشتر از نفع آن گردد این حالات کدامها اند؟ نظافت جلد: چنانچه آموزه های دینی به ما آموخته است که نظافت جزء ایمان است پس نظافت کامل به نظافت بدن(که همان نظافت جلد است) ، لباس و مکان گفته میشود که باید مراعات گردد وضو گرفتن پنج بار در روز و غسل های واجب، مستحب و سنت نیز طریقه های خوبی جهت رسیدن به نظافت جلد بوده وسبب پاکیزگی جسمی و روحی میگردد.  اما گاهی ما در نظافت جلد زیاده روی میکنیم خصوصا در شستن روی و موی،  شستن بیش از حد صورت با صابون خصوصا در فصول سرد و خشک سبب آسیب به جلد، خشکی جلد و پوستک شدن جلد روی میگردد. پس نزد کسانی جلد چرب دارند نباید از صابون بیشتر از دوبارو کسانی جلد نارمل تا خشک دارند بیشتراز  یکبار در روز استفاده نمایند.  و بعداز شستن با صابون از کریمهای مرطوب کننده استفاده نمایند. بعضی ها فکر میکنند که چون میکروبها علت اصلی جوانی دانه میباشند به شستن بیش از جلد ص