نمایش پست‌ها از ژانویهٔ ۲۲, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

تبخال  چه هست؟ تبخال  عبارت از بوجود آمدن آبله های کوچک میباشد که یک عفونت دردناک ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس ( HSV ) هست. این آبله ها معمولا توسط  HSV  نوع 1 ایجاد می شوند، اما می تواند نادرا توسط  HSV نوع  2 نیزایجاد گردد. مرض میتواند در هر ناحیه بدن دیده شود ، اما بیشتر در  دهان و لب ها، بینی، گونه ها و یا در انگشتان ظاهر می شود. ابتدا  آبله های کوچک بوجود آمده که بعد از پاره شدن  سبب آب زدن ناحیه و ارچق و در نهایت با افتیدن ارچق با تغیر رنگ جلد ناحیه مصاب التیام میابد. زخم های تبخال معمولا 7 تا 10 روز دوام نموده  و تا زمان تشکل ارچق بسیار ساری بوده و میتواند به کسانی که بان درتماس آیند انتقال یابد. معلومات بیشتر در ویدیو  نود و پنج درصد از تمام افراد حداقل یکبار  تبخال را در زندگی خود تجربه مینمایند. معمولا حمله اول تبخال بسیار شدید میباشد. نزد برخی از کودکانی که مصاب تبخال میگردند ممکن است به طور جدی بیمار گردند. بعد از حمله  اول نزد بسیاری از افراد آنتی بادی تشکل نموده و هرگز  بار دیگر مصاب تبخال نمیگردند. با این حال در حدود 40 درصد از بزرگسالان آمریکایی، ، ت