نمایش پست‌ها از دسامبر ۳۱, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

سبوسک سر سبوسک سر در حقیقت حجرات مرده سطح جلد سر میباشند این حجرات که بصورت متداوم تکثر نموده  به پختگی رسیده میریزند ولی قابل دید نمیباشند در یک تعداد حالات رشد حجرات جلد سر سریع بوده و سبب میشود تا این حجرات قبل از ینکه به پختگی برسند بشکل کتله یی ازحجرات از سطح جلد جدا گردیده وبشکل سبوسک سر قابل دید گرد این حالات شامل امراضی چون پسوریازس، سبوریک درماتیت و غیره یااینکه خشکی زیاد جلد سر نزد کسانی که جلد خشک دارند سبب این حالت میگردد سبوسک سر بیماری بسیار معمول جلدی است که تقریبا تمام مردم را دریکی از مراحل   زندگی شان بدون در نظر گرفتن سن یا قومیت مصاب میسازد. سبوسک  سر نه تنها بالای جلدی سر تاثیر می گذارد، بلکه گوشها، ابرو، اطراف بینی، ریش، و بدرجات کمتر بخشی از قفسه سینه را نیز میتواند در برگیرد. سبوسک سر می تواند تمام نواحی مو دار و یا یک منطقه بسیار کوچک را با فولیکول های مو متاثر سازد. نام های دیگر سبوسک سر، درماتیت سبورئیک یا سبوره است. سبوسک سر در تمام سنین از نوزادی تا  سنین کهولت  دیده می شود. در مراحل ابتدایی، سبوسک سر معمولا  به عنوان"کلاه گهواره".  شنا