نمایش پست‌ها از دسامبر ۱۰, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

پر کننده های جلدی  چه هستند؟ پرکننده های جلدی  مواد ژل مانند اند  که جهت  بلند کردن و پرساختن  چین و چروک جلد  و برجسته ساختن لبها، گونه ها و جوانسازی جلد و گردن تزریق میگردد .     در سال  ۱۹۸۰  کولاژن به عنوتان اولین پرکننده جلدی مورد استفاده قرار گرفت اما از انجاییکه از پروتیین حیوانی گاو ساخته میشود و اکثرا سبب حساسیت های شدید میگردید در این اواخر از ان کمتر استفاده میگردد و بیتشر از هیالورونیک اسید استفاده میگردد که احتمال حساسیت جلدی در آن بسیار پایین میباشد دوام تاثیر آن بیشتر میباشد ، احساس درد هنگام زرق کم است به اسانی قابل انتقادل بوده و قیمت آن مناسب میباشد همچنان هیالورونیک اسید ترکیب طبیعی جلد ما بوده و میتوان آنرا بشکل صنعتی تولید نمود.انواع دیگر پرکننده های جلدی عبارت اند از  polylactic acid  و  calcium hydroxylapatite  میباشد.     از نظر مشخصات فنی بنام هیالورونیک اسید شناخته می شود، یک ماده طبیعی موجود در سراسر بدن ما است . این ماده در مایع مفصلی ما موجود بوده همچنان در تنظیم شکل و حجم چشم رول داشته و درجلد موجود بوده ودر  شادابیت و جوانی جلد رول دارد. و خو