نمایش پست‌ها از نوامبر ۲۶, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

هنگامی که ماه های سرد سال   می رسند، درجه حرارت پایین شده و   هوای خشک میشود مواجه شدن جلد خصوصا جلد صورت ، دستها و پاها با هوای خشک، سرد ووزش باد سبب خشک شدن پوستک شدن و سخت شدن جلد میگردد که ایجاب مراقبت های خاص را مینماید تا بتوانیم شادابی و طراوت جلد مانرا حفظ نماییم که در ین مطلب باین موضوع میپردازیم. 1.      از شویند های قوی و مخرش ( صابون و فیس واش) کمتر استفاده کنید بهتر است از صابونها و شوینده های حاوی گلیسیرین و الویرا استفاد ه نمایید خصوصا اگر جلد شما خشک میباشد. 2.      مدت زمان شاور گرفتن را کوتاه نموده و دفعات شاور گرفتن را کمتر سازید هنگام استحمام از آب شیر گرم استفاده نمایید تا از آب داغ زیرا آب داغ سبب زایل نموده مقادیر بیشتر چربی جلد و خشک شدن بیشتر جلد میگردد و بزودی بعد از خشک نمودن جلد، جلد تانرا با کریمهای مرطوب کننده چرب نمایید. 3.      استعمال ضد آفتاب در تمام فصول سال به شمول فصل سرد سال باید صورت گیرد باید از ضد آفتاب های که درای طیف وسیع محافظت جلد از شعاع آفتاب باشد یعنی هم بتواند از شعاع آلترا ویولیت آ وبی جلد را محافظه نماید استفاده نمایید