نمایش پست‌ها از نوامبر ۲۴, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

پسوریازیس یک مرض جلدی مزمن یا دوامدار ، غیر ساری و غیر انتانی ( میکروبی و ویروسی و فنگسی) است که با بوجود آمدن سرخی پوستک شدن و خارش جلدی همراه میباشد که برعلاوه جلد میتواند ناخن و مفاصل را نیز ماووف سازد. این مرض  در اثر تغیر در چرخه زندگی حجرات اپیدرم  جلد یا کراتینوسیت بوجود میابد. حجرات جلدی که بصورت دوامدار انقسام نموده و با گذشتاندان مراحل مخصوص به پختگی رسیده  هسته خویش را ازدست داده و بالاخره از سطح جلد جدا میگردند این عمل بصورت متداوم جریان داشته و این پروسه در حدود 23 روز با انقسام حجره و رسیدن آن به سطح جلد تکمیل میگردد اما در مرض پسوریازس انقسام حجرات به سرعت صورت گرفته تعداد زیاد حجرات در پروسه انقسام سهم میگیرند و حجرات جلد بدون رسیدن به پختگی در سطح جلد میرسند که بشکل پوستک های سفید نقریی قابل دید میباشند سیکل زندگی حجرات اپیدرم از 23 روز به 3 الی 5 روز کاهش میابد. و توسع و برجسته شدن مویرگهای خونی که در ناحیه مصاب جلد  میباشند سبب سرخرنگ شدن ناحیه مصاب جلد میگردد. پسوریازیس مرض طولانی مدت (مزمن) است. ممکن است دورهای زمانی علائم پسوریازیس بصورت متناوب  مراح