نمایش پست‌ها از نوامبر ۲۲, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

ضد آفتاب ها نظر به شیو محافظت جلد از شعاع افتاب به دسته های کیمیاوی و فزیکی طبقه بندی گردیده اند طوریکه ضد آفتاب های فزیکی که از موادی چون تیتانیوم دای اکسید و زینک اکساید ساخته شده و با قرار گرفتن در سطح جلد یک مانعه یی را میسازند که از نفوذ شعاع آفتاب به جلد جلوگیری مینمایند و شعاع وارده دوباره انعکاس یافته و توسط جلد جذب نمیگردند اینها اکثرا چون حاوی ذرات بزرگتر میباشند قابل دید بوده . بشکل سفید رنگ در سطح جلد قابل دید میباشد اگر چه درین اواخر اشکال میکرونیز این ضد آفتاب های نیز ساخته شده که دارای ذرات کوچکتر میباشد و ادعا میشود که کمتر قابل دید اند اما بازهم   استعمال ان   اکثرا برای مردها قابل قبول نمیباشد اینها اکثرا بنام سن بلاک یاد میگردند. و میتواند جلد را از هردو نوع شعاع التراویولیت آ و بی محافظت نماید و سبب حساسیت های جلدی نمیگردد. پس برای جلد های حساس بهتر است اما چون اکثرا سبب تشدید جوانی دانه میگردند   کسانی جوانی دانه دارند نباید ازین نوع سن بلاکها استفاده نمایند. دفعتآ بعد از استفاده سبب محافظت جلد از شعاع آفتاب میگردند. ضد آفتابهای کیمیاوی در جلد جذب گردیده و سبب جذب