نمایش پست‌ها از اکتبر ۹, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

بوی بدن که اصطلاح طبی آن bromhidrosis میباشد به حالتی گفته میشود که بدن یک شخص بیشتر از حد معمول دارای بوی نا مطبوع بوده با وجود انکه اکثرا نزد کسانی که از حفظ الصحه خوب برخور...دار نیستند دیده میشود اما نزد بعضی اشخاصی با وجود آنکه دارای حفظ الصحه خوب بوده و بصورت مرتب حمام نموده و از لباس های نظیف استفاده مینمایند نیز بوجود مییاید. بوی بدن بدو نوع میباشد : 1. بوی بد ناشی غدوات اپوکرین: این نوع بوی بد بدن از اثر تجزیه عرق غدوات عرقیه اپوکرین که این غدوات بیشتر در نواحی زیربغل، نواحی تناسلی و حلیمه پستان وجود دارند ناشی میشود طوری عرق این نواحی توسط باکتری ها به امونیا و اسید های شحمی آزاد با زنجیر کوتاه تجزیه شده و مواد ذکر شده شدیدآ دارای بوی بد میباشد. 2. بوی بد بدن ناشی از غدوات عرقیه ایکیرین: این غدوات که در سرتاسر بدن موجود بوده و وظیفه آنها کنترول حرارت بدن با تولید عرق میباشد طوری که تبخیر حرارت سبب سرد شدن وجود میگردد این نوع عرق هم بدون بو بوده و لی تجزیه کراتین موجود در عرق توسط باکتری ها سبب بد بو شدن عرق میگردد که میتواند بصورت منتشر یا موضعی ( پاها) باشد. اخذ بعضی از غذا