نمایش پست‌ها از ژوئن ۲۸, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

طوری که دیده میشود  اکثرمردم از کریمهای طبی خودسرانه وبدون مشوره داکتر جلدی استفاده مینمایند که شاید استعمال آنها در شروع سبب بهبودی موقتی حالت شان گردد اما در طولانی مدت میتواند سبب مشکلات جدی گردیده که تداوی این مشکلات و یا عوارض جانبی دواهای فوق به مراتب مشکلتر از تداوی مرض ابتدایی خواهد بود گاهی این کریمهای حتی جهت خشکی عادی جلد که آنرا میتوان صرف با استعمال یک کریم مرطوب کننده برطرف نمود استعمال میگردند متاسفانه گروهی ازین نوع کریمها و مرهم ها سترویید ها میباشند و مرهم ها و کریمهای آن بنام های بتنویت betnovate ، گاماویت gamavate ، کلوباویت clobovate ،کلوبتازول، نیوتریتون neutrtion, کینادیکس kanadex ، تریامسینولون و فلوسینولون و... که  مربوط به گروه دوایی سترویید با  قدرت بالا بوده  و وسیعا بصورت خودسرانه استعمال میگردند. با و جود اینکه این کریمها بصورت وسیع در تداوی امراض مختلف جلدی استعمال میگردد اما متخصصین جلدی هرگز این کریمهای را در جلد روی به خاطر نازک بودن جلد و جذب وسیع آن که سبب عوارض شدید میگردد توصیه نمی نمایند اما جهت تداوی مشکلات جلدی که ضرورت به تداوی موضعی