نمایش پست‌ها از ژوئن ۱۱, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

     موخوره که اصطلاح آن Trichoptlosis  میباشد یک حالتی است که در آن موها در نهایت دو و یا چندین پارچه گردیده و شقوق طولانی در آن دیده میشود مو خوره بیشتر نزد خانمای که موهای طویل و خشک و شکنند دارند دیده میشود و سبب ناراحتی انها میگردد. موخوره وقتی ایجاد میگردد که طبقه سطحی و محافظوی مو ی که بنام کوتیکل یاد میگردد در اثر آسیب های فزیکی و کیماوی ازبین برود چون این حالت در ساقه موی جایی که مو ها دیگر زنده نمیباشند رخ میدهد قابل ترمیم نمیباشد عواملی که سبب موخوره میگردد قرار ذیل است: 1. استعمال شامپو های غیر مناسب جهت شستن مو و شستن موها به دفعات بیشتر و شامپو نموده آن بیشتر از یکبار نزد کسانی که جلد و موی خشک دارند. 2. استعمال مداوم رنگ موهای بی کیفیت و مواد تونی بی کیفیت که هردو حالات فوق سبب آسیب های کیمیاوی ساقه مو و تخریب کوتیکل میگردد. 3. استفاده از موخشک کن های داغ   hair dryer  که اینها نیز سبب خشک شدن بیشتر و شکنند شدن موها میگردد بیاد داشته باشید درصورتی که ازینها ستفاده مینمایید از حرارت پایین استفاده نمایید مدت استعمال و دفعات استعمال آنرا کم سازید. 4. استفاده از شانه های دا