نمایش پست‌ها از ژوئن ۱, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

ویتامین دی را که کلسیفرول نیز می‌نامند، یکی از ویتامین‌های لازم برای بدن و از ویتامین‌های منحل در شحم است، که به رشد و استحکام استخوانها از طریق کنترل   تعادل کلسیم و فاسفورس کمک می‌کند.این ویتامین با ایجاد افزایش جذب فاسفوس ر و کلسیم از روده‌ها و کاهش دفع کلسیم از کلیه به متابولیسم استخوان‌ها کمک می‌کند و همچنین از طریق ترجمه ژنهای هسته حجره به رشد حجره کمک می‌کند . محققین هسپانوی در یک تحقیقی که انجام دادند دریافت کردند که کاهش سویه ویتامین دی که در سلامت استخوانها رول عمده یی را بازی مینماید سبب ضعف سیستم معافیتی و مقامت کمتر عضویت در مقابل انتانات ویروسی میگردد این تحقیق که بالای سه گروه سنی مختلف شامل جوانان (20 الی 30ساله) سن متوسط(31الی 59 ساله ) وکهن سالان ( 60 الی 80 ساله) انجام یافت دریافت گردید که با افزایش سن سویه ویتامین دی خون نیز پایین امد و متناسب به آن تظاهر toll-like receptor 7 (TLR)7 که رول مهمی را در مبارزه با انتانات ویروسی بازی مینماید پایین آمده و شخص را مساعد به انتانات ویروسی مینماید. منابع مهم ویتامین دی: ویتامین دی یک ویتامین منحل در شحم بوده ک