نمایش پست‌ها از مهٔ ۱۸, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

روز جمعه روز تفریح و میله است و اکثر هموطنان ما به میله و تفریح میروند این سرگرمی باعث نشاط و فرحت خاطر گردیده و سبب کاهش تنش های عصبی و رفع خستگی جسمی گردیده و چون جلد آیینه نمایش حالت درونی ( اعضاء داخلی و روانی) میباشد و همه آنها میتواند سبب تغیرات در جلد گردد بهتر شدن حالت روانی و رفاه خاطر و یک روز بدون فشار کاری، خستگی جسمی و روحی و هزارن مشکلی که ما هنگام کار مواجه میشویم میتواند برای جلد ما عالی باشد. امراض چون  پسوریازس، نیورودرماتیت و حتی جوانی در صورتی که تفریح سالم باشد میتواند نسبتآ بهبود یابد. اما چه چیز را هنگام رفتن به میله و تفریح مراعات نمایید؟ 1. هنگام تفریح چیزی که زیثاد تصور میشود برای جلد خطر آفرین باشد مواجه شدن به شعاع آفتاب است خصوصا اگر جلد شما روشن باشد و  معمولا سایر روزهابه مدت زیاد به آفتاب مواجه نمیشود این حالت میتواند سبب آفتاب سوختگی گردیده ضمنا شعاع آفتاب سبب بوجود آمدن لکه و تیره تر شدن لکه های موجود و در طولانی مدت سبب پیری زود رس جلد، چینو چروک جلدی و بالاخره سبب سرطانهای جلدی گردد پس باید از لباس های آستین کوتاه استفاده ننمایید از کلاه های آفتابگیر
روز جمعه روز تفریح و میله است و اکثر هموطنان ما به میله و تفریح میروند این سرگرمی باعث نشاط و فرحت خاطر گردیده و سبب کاهش تنش های عصبی و رفع خستگی جسمی گردیده و چون جلد آیینه نمایش حالت درونی ( اعضاء داخلی و روانی) میباشد و همه آنها میتواند سبب تغیرات در جلد گردد بهتر شدن حالت روانی و رفاه خاطر و یک روز بدون فشار کاری، خستگی جسمی و روحی و هزارن مشکلی که ما هنگام کار مواجه میشویم میتواند برای جلد ما عالی باشد. امراض چون  پسوریازس، نیورودرماتیت و حتی جوانی در صورتی که تفریح سالم باشد میتواند نسبتآ بهبود یابد. اما چه چیز را هنگام رفتن به میله و تفریح مراعات نمایید؟ 1. هنگام تفریح چیزی که زیثاد تصور میشود برای جلد خطر آفرین باشد مواجه شدن به شعاع آفتاب است خصوصا اگر جلد شما روشن باشد و  معمولا سایر روزهابه مدت زیاد به آفتاب مواجه نمیشود این حالت میتواند سبب آفتاب سوختگی گردیده ضمنا شعاع آفتاب سبب بوجود آمدن لکه و تیره تر شدن لکه های موجود و در طولانی مدت سبب پیری زود رس جلد، چینو چروک جلدی و بالاخره سبب سرطانهای جلدی گردد پس باید از لباس های آستین کوتاه استفاده ننمایید از کلاه ها