نمایش پست‌ها از مهٔ ۴, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

ین روزها چیزی که بیشتر از دختر خانمها به آن علاقمند شده اند و در باره آن صحبت میکنند و فکر میکند بهترین روش مراقبت جلدمیباشد استعمال ماسکهای میوه یی میباشد.  آ یا استعمال ماسکاها میوه ای واقعآ برای جلد مفید است و اگر است فواید آن چیست؟ طبقه سطحی  جل که بنام اپیدرم یاد میشود حاوی چهار طبقه حجرات بود که بمرور زمان حجرات طبقه عمیق با پختگی رسیده و و بطرف بالا صعود نموده و بالاخره حجرات سطحی جلد که حجرات مرده و سخت و غیر قابل نفوذ را میسازند که به جلد مقاومت دارده از نفوذ پذیری میکروبها و مواد مضره ممانعت نموده و ضرباتیرا که به  جلد وارد میگردد کاهش میدهد همچنان لایه غیر نفوذی را میسازد که صرف مواد شحمی ( کریمها، مواد روغنی و پماد ها) را اجازه عبور میدهد و از ضایع شدن آب جلد نیز ممانعت بعمل میاورد ضمنآ یکی از وظایف جلد وظیفه منعوی یا barrier function جلد میباشد که مانند یک مانعه قوی عمل نموده و از دخول و خروج مواد از طریق جلدی جلوگیری مینماید  آ یا جلد با داشتن چنین موانعی اجازه میدهد که ویتامین ها و یا سایر مواد مفیده میوه ها از جلد عبور نماید؟ نخیر جلد سال