نمایش پست‌ها از آوریل ۲۰, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

تينيا ورسيكلور يك مرض مزمن و خفيف جلدي ميباشد كه توسط malasazia fufur كه يك نوع ايست ميباشد بوجود ميايد ايست ها yeasts انتانات فنگسي اند كه  بر روی جلد همه ما بصورت نارمل زندگي نموده وسبب مرض نمي گردند   وقتی که رشد ايست ها  خارج از کنترل گردد ،فرد می تواند به یک مرض جلدی به نام تنیا ورسیکالر مصاب گردد . تنیا ورسیکالر مرض ساري نیست . شما تنیا ورسیکالر  را از شخص دیگری اخذ نكرده و  آن را به کسی ديكري نميتوانيد سسرايت دهيد .. اين مرض یکی از شایع ترین امراض جلدی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان ميباشد . افرادی که در مناطق گرمسیری زندگی می کنند و يا شغلي دارند كه بيشتر عرق مينمايند و هواي محل كار شان گرم ميباشد ممکن است در طول سال از عود مجدد تنیا ورسیکالر شاكي باشند در مناطق سرد سير اكثرا مرض در هواي گرم بهار و تابستان عود مينمايد . اولین علامه  تنیا ورسیکالراغلبا لکه های جلدی ميباشد   كه داراي خصوصيات ذيل ميباشد : ·         لكه هاي جلدي  سفيد تر  (که گاهی تیره تر) از جلد اطراف است . رنگ لکه ها می تواند، سفید،احمراري، قهوه اي مایل به زردويا  قهوه ای باشد ·         لكه هاي جلدي  می