نمایش پست‌ها از ژوئن ۷, ۲۰۱۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

پیری پروسه طبیعی تکامل اجسام حیه بوده و هر موجود زنده در صورت ادامه حیات پیر گردیده و بالاخره میمیرد اما اینکه علایم پیری چیست، چرا بعضی از انسانها زودتر پیر میگردد و آیا علایم پیری قابل جلوگیری و یا تداوی میباشند موضوع قابل بحث در اینجا میباشد. علایم پیری پیری پیدیده ایست که تمام اعضاء بدن را متآثر میسازد از ضعیفی عمومی بدن تا امراض مختلف قلبی تنفسی، ضغف حافظه....و اما چیزی که از همه نخست ظاهر میگردد علایم پیر ی در جلد و مو میباشد که بحیث یک علامه هشدار پیری توسط آکثریت مردم تلقی میگردد چه سفید شدن مو و ظهور چین و چروک جلدی همه نشاندهنده پیری میباشد. علایم پیری در چلد عمومآ بدو گروه تقسیم میگردند علایم پیری تقویمی که در همه وجود دیده شده و عبارت از: از بین رفتن خاصیت الاستیکیت جلد  ( هم از سطوح پوشیده و برهنه) که بعد از کش نمودن جلد، جلد به آهستگی دوباره به حالت ابتدایی برمیگردد، پیدایش چین و چروک جلدی و سفید شدن یا خاکستری شدن مو میباشد. علایم دگر پیری علایم پیری خورشیدی میباشد که صرف نواحی برهنه وجود را( روی ، گردن و دستها )  مصاب میسازد و مربوط به مواجه شدن به شعاع آ
یک اصطلاح عام است که عبارت از بوجود آمدن لکه ها کوچک متعدد در روی , دست ها و دیگر نواحی میباشد اما از نظر متخصصین جلدی و سبب بوجود امدن به دوگونه میباشد افلید یا فرکل: لکه های کوچک و نصواری رنگ میباشد که ابتدا نزد اطفالی که دارای جلد سفید رنگ موهای خرمایی, و چشمان آبی میباشند بوجود مییاید مرض عموما در سنین طفولیت آغاز گردیده و به مرور زمان پیشرفت مینماید علت بوجود آمدن چنین لکه افزایش فعالیت حجرات رنگساز جلد حین مواجه شده به مدت نسبتآ طولانی به شعاع آفتاب میباشد این لکه ها در فصل های بهار و تابستان تیره تر گردیده و در فصل زمستان کمرنگ تر میگردند. جهت تداوی این لکه ها خوداری از مواجه شدن به شعاع آفتاب و استعمال کریمهای ضد آفتاب حتمی میباشد. لنتیگو لنتیگو ساده: در مرض لنتیگو نیز لکه های کوچک به اندازه 2 الی 5 ملیمتر بوجود مییاید که میتواند وجه یا روی د ست ها و سایر نوحی بدن را مصاب سازد فرق ان با فرکل اینست که بوجود آمدن آن به معروض شدن به شعاع آفتاب ارتباط نداشته و و در نواحی پوشیده و برهنه بوجود مییاید.و لی بیشتر در صورت بوجود مییاید اما میتواند بشکل موضعی در یک قسمت بدن بوجود آید یا ب
یک اصطلاح عام است که عبارت از بوجود آمدن لکه ها کوچک متعدد در روی , دست ها و دیگر نواحی میباشد اما از نظر متخصصین جلدی و سبب بوجود امدن به دوگونه میباشد افلید یا فرکل: لکه های کوچک و نصواری رنگ میباشد که ابتدا نزد اطفالی که دارای جلد سفید رنگ موهای خرمایی, و چشمان آبی میباشند بوجود مییاید مرض عموما در سنین طفولیت آغاز گردیده و به مرور زمان پیشرفت مینماید علت بوجود آمدن چنین لکه افزایش فعالیت حجرات رنگساز جلد حین مواجه شده به مدت نسبتآ طولانی به شعاع آفتاب میباشد این لکه ها در فصل های بهار و تابستان تیره تر گردیده و در فصل زمستان کمرنگ تر میگردند. جهت تداوی این لکه ها خوداری از مواجه شدن به شعاع آفتاب و استعمال کریمهای ضد آفتاب حتمی میباشد. لنتیگو لنتیگو ساده: در مرض لنتیگو نیز لکه های کوچک به اندازه 2 الی 5 ملیمتر بوجود مییاید که میتواند وجه یا روی د ست ها و سایر نوحی بدن را مصاب سازد فرق ان با فرکل اینست که بوجود آمدن آن به معروض شدن به شعاع آفتاب ارتباط نداشته و و در نواحی پوشیده و برهنه بوجود مییاید.و لی بیشتر در صورت بوجود مییاید اما میتواند بشکل موضعی در یک قسمت بدن بوجو
معمولآ مواد آرایشی و بهداشتی مختلفی توسط همه افراد استفاده میشود که جهت آرایش جلد، مو و ناخن و یا تمیز نمودن آنها ویا هم جهت حصول شفافیت و طروات جلد استفاده میگردد. مواد آرایشی و بهداشتی جلد با و جود اینکه بطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد و لی بازهم در موارد اندکی عاری از عوارض جانبی و ناخواسته نخواهد بود. که یک تعداد آنها قرار ذیل تشریح میگردد: • مهمترین مشکل در استفاده از مواد ارایشی و بهداشتی کیفت آن میباشد در بازار هزارها مواد آرایشی و بهداشتی از کمپنی مختلف قابل دریافت میباشد اما اینکه چه چیزی را از کدام کمپنی باید خرید و آیا این مواد آرایشی خریده شده اصلی است یا نه؟ سوالیست مشکل خصوصآ دراین وضعیتی که هیچ گونه برسی از مواد آرایشی و بهداشتی هنگام ورد به کشور و فروش آن در دکانها صورت نگرفته و حتی تا حال سیستمی تنظیم نگردیده تا از کیفیت این مواد نظارت نماید. و تاحال تعریفی که دوا را از مواد آرایشی یا cosmetic فرق کنند در افغانستان وجود ندارد و اکثر دیده شده که مواد آرایشی در دواخانه ها و کریمهای طبی در آرایشگاهها و دکانهای مواد آرایشی بفروش میرسد. . چه بسا اوقات که این دوا ه