نمایش پست‌ها از ژوئن ۱, ۲۰۱۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

خشکی جلد یکی از مشکلات عمده مردم خصوصآ در موسم زمستان میباشد چربی جلد توسط غدوات تولید کننده چربی که بنام sebaceous gland یاد میگردد تولید میگردد درصورتی که تولید چربی توسط این غدوات بیشتر باشد سبب میگردد تا جلدی بیشتر چرب گرددیده که خود برای مریضان مشکل آفرین مبیاشد در صورتی که تولید چربی توسط این غدوات کم باشد سبب میگردد تا جلد خشک و خشن بوده و سبب پوسته ریزی جلد میگردد موسم خشک و خنک سبب بیشتر خشک شدن جلد میگردد.اما چه کار باید کرد تا از این مشکل رهایی یابیم. همواره از کریمهای مرطوب کننده استفاده نمایید کوشش کنید تا مدت حمام نمودن را کوتاه نماید دفعات استحمام نیز باید کمتر گردد و کمتر از صابون استفاده گردد و از صابونهای استفاده گردد که برای جلد خشک میباشد. در هنگام استحمام از آب بسیار داغ استفاده ننماید آب داغ سبب زایل نمودن بیشتر چربی جلد گردیده و جلد را خشکتر میسازد بعد از خشک نمودن بدن با جانپاک بزودی با کریم و یا لوشن مرطوب کننده جلد تانرا چرب نمایید این کار سبب میشود تا رطوبت در تحت کریم مرطوب کننده گیر مانده و جلد بیشتر مرطوب گردد. در موسم زمستان از پوشیدن لباس ه