نمایش پست‌ها از مهٔ ۲۰, ۲۰۱۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

nevus comedonicus   یا  خال کومیدونی (خال کومیدونی) آنومالی نادری میباشد که به شکل مجموعایی از  کومدونهای بازدیده مییشود. که در حقیقت  سوراخ گشاد فولیکولی یا  دهنه غدوات عرقیه یا  eccrine  بوده که مملو از کراتین میباشد. ممکن است بصورت  انفرادی ، مادرزادی بوده  و یا در مراحل بعدی زندگی رخ دهد. تشخیص افتراقی باید با جوانی دانه یا  جوانی دانه یا آسیب مزمن جلد توسط شعاع  آفتاب (بیماری   Favre - Racouchot) صورت گیرد . تداوی خال کومیدونی به طور کلی جراحی و برداشتن یا سوزاندن با کربن دی اکسید لیزر میباشد،. تداوی دوایی با رتینوئیدها موضعی ممکن است از برخی از مریضان  سود مند  باشد The eruptive vellus hair cysts    بصورت  پاپول های  همرنگ جلد معمولا بر روی صورت ، قفسه سینه ، گردن ، ران ، کشاله ران ، باسن ، و زیر بغل   دیده میشود. که آنومالی فولیکول های مو  vellus  بوده و ممکن است ارثی باشد. این کیست ها ممکن است خود به خود بهبودی یابند  تداوی مرض اغلبآ دشوار است. شق  و تخلیه  اندفاعات بصورت فردی شاید سبب بوجود آمدن سکار یا داغ زخم گردد  ،. رتینوئیدهیا موضعی و لاکتیک اسید 12 ٪ در ب