نمایش پست‌ها از ژوئن ۱۶, ۲۰۱۰

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

آفتاب رول بسیار بزرگی در حیات انسانها و سایر موجودات حیه بازی مینماید اگربگوییم بدون آفتاب حیات ناممکن است حرف بجا گفته ایم چه شعاع آفتاب در نباتات سبب تولید گلوکوز و انرژی برای نباتات گردیده و انسانها و سایر حیوانات از نباتات منحیث منبع غذییا استفاده مینمایند. همینطور شعاع آفتاب دارای صدها فوایدی در حیات بوده اما اینکه شعاع آفتاب بالای جلد چه تاثیراتی دارد موضوعیست که دراینجاتشریح شده است. آیا شعاع آفتاب برای جلد شما دوست است یا دشمن؟ باید بگویم هردو زیرا وجود ما تا حدی ضرورت به مواجه شدن به شعاع آفتاب دارد ولی مواجه شدن به مدت طولانی و د وامدار عاری از عوارض شدید نخواهد بود. اثرات سودمند از قرار گرفتن در معرض خورشید مختلف است نور آفتاب درجلد سبب تولید ویتامین دی میگردد ، که بدون آن شخص به بیماری های استخوان مانند پوکی استخوان مصاب گردیده و استخوانهای بدن به آسانی معروض به کسر یا شکستگی میگردند. همچنان شعاع آفتاب سبب جلوگیری از یک تعداد سرطانهای داخلی مانند سرطان سینه, پروستات ومثانه میگردد به همین صورت مواجه شدن به شعاع آفتاب نزد خانمهای مسن سبب بهبودی اعراضی که بعد