نمایش پست‌ها از ژوئن ۲, ۲۰۱۰

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

کنجتک یا مگسگ ( نسکک) یک اصطلاح عام است که عبارت از بوجود آمدن لکه ها کوچک متعدد در روی , دست ها و دیگر نواحی میباشد اما از نظر متخصصین جلدی و سبب بوجود امدن به دوگونه میباشد افلید یا فرکل: لکه های کوچک و نصواری رنگ میباشد که ابتدا نزد اطفالی که دارای جلد سفید رنگ موهای خرمایی, و چشمان آبی میباشند بوجود مییاید مرض عموما در سنین طفولیت آغاز گردیده و به مرور زمان پیشرفت مینماید علت بوجود آمدن چنین لکه افزایش فعالیت حجرات رنگساز جلد حین مواجه شده به مدت نسبتآ طولانی به شعاع آفتاب میباشد این لکه ها در فصل های بهار و تابستان تیره تر گردیده و در فصل زمستان کمرنگ تر میگردند. جهت تداوی این لکه ها خوداری از مواجه شدن به شعاع آفتاب و استعمال کریمهای ضد آفتاب حتمی میباشد. لنتیگو لنتیگو ساده: در مرض لنتیگو نیز لکه های کوچک به اندازه 2 الی 5 ملیمتر بوجود مییاید که میتواند وجه یا روی د ست ها و سایر نوحی بدن را مصاب سازد فرق ان با فرکل اینست که بوجود آمدن آن به معروض شدن به شعاع آفتاب ارتباط نداشته و و در نواحی پوشیده و برهنه بوجود مییاید.و لی بیشتر در صورت بوجود مییاید اما میتواند
با تاسف و درد که از درگذشت الحاج رنحوروال دوکتور عبدالرشید غفوری پروفیسور امراض داخله عمومی شفاخانه عاجل ابن سینا و معاون اتحادیه کارکنان صحی افغانستان اطلاع حاصل کردیم. مرگ ایشان را ضایعه بزرگی برای جامعه طبی افعانستان دانسته . برای فامیل محترمشان و جامعه طبی افغانستان ابراز تسلیت عرض میداریم. خداوند ایشانرا غریق رحمت نموده و برای بازماندگانش صبرجمیل عطا نماید.